163860
نتیجه اشتغال کودک، ارزان شدن کار در ایران است
تاریخ انتشار: 14 ژوئن ماه 15 

کارشناس حقوقی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گفت: وقتی یک کودک کار سر کار می‌رود، معنی اجتماعی آن این است که پدر او سرکار نمی‌رود و او شغل پدر را با حقوقی پایین‌تر انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد لطفی درباره آغاز بحث تدوین آیین‌نامه حمایت از کودکان کار در کشور گفت: بحث آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی پیش از اجلاس سران کشورهای اسلامی که در دهه هشتاد در تهران برگزار شد و برای بهبود ظاهر خیابان‌ها در جریان میزبانی از سران کشورهای اسلامی مطرح شد. چندی بعد این آیین‌نامه تغییر کرد و از نگاه شکلی یا ایده ساماندهی کودکان کار بیرون آمد اما چتر حمایتی درباره فقر خانواده ها هنوز که هنوز است وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در دو سال گذشته نگاه به کودکان کار و فعالیت درباره آنها در دولت تغییر کرد. حال مشخص نیست دولت به علت کمبود سرمایه اجتماعی به NGOها نیاز دارد یا اینکه این دولت دولت خوبی است. نقش سازمان‌های مردم نهاد در حد پایش، مشاوره و اهرم فشار است. ما آموزش و پرورش نیستیم که به خاطر انجام نشدن درست امور آموزش کودکان را بر عهده بگیریم.

جامعه در حال تجربه سیاست تعدیل ساختاری است. این سیاست دو فصل مهم دارد؛ یکی خصوصی سازی و دوم حذف یارانه ها. ما اصطلاحا می‌خواهیم به یک نظام متعارف سرمایه داری تبدیل شویم تا سرمایه خارجی را جذب کنیم. سرمایه جهانی در کجاها سرمایه گذاری می‌کند؟ بدون شک در جاهایی که سود دارد ما که نمی‌توانیم به آلمان صنعت بفرستیم مزیتی که ما داریم، نیروی کار ارزان است. قراردادهای سفید امضا، سن بالای بازنشستگی و مواردی از این دست باعث ارزان شدن نیروی کار می‌شود

این فعال اجتماعی و کارشناس حقوقی درباره ارتباط بین قوانین و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: جامعه در حال تجربه سیاست تعدیل ساختاری است. این سیاست دو فصل مهم دارد؛ یکی خصوصی سازی و دوم حذف یارانه ها. ما اصطلاحا می‌خواهیم به یک نظام متعارف سرمایه داری تبدیل شویم تا سرمایه خارجی را جذب کنیم. سرمایه جهانی در کجاها سرمایه گذاری می‌کند؟ بدون شک در جاهایی که سود دارد ما که نمی‌توانیم به آلمان صنعت بفرستیم مزیتی که ما داریم، نیروی کار ارزان است. قراردادهای سفید امضا، سن بالای بازنشستگی و مواردی از این دست باعث ارزان شدن نیروی کار می‌شود.

به گفته وی یکی دیگر از چیزهایی که نیروی کار را ارزان می‌کند کار کودک است. قانون عدم شمول کارگاه‌های زیر 10 نفر از قانون کار یعنی اینکه در این کارگاه‌ها بازرسی انجام نمی‌شود و در آنها کودکان به کار گرفته می‌شوند و ساعت کار مشخصی هم ندارند. یا مثلا قالیبافی جزو قانون کار نیست، در حالی که در آیین‌نامه‌ها به بدترین اشکال کار کودک پرداخته شده و قالیبافی جزو شمول آن قرار ندارد.

وی تاکید کرد: در دولت قبل هم قانون ساماندهی مشاغل خانگی تصویب شد و کارگاه‌هایی از شمول قانون کار خارج شدند؛ در این سیاست‌ها تشدید کار کودک رخ می‌دهد. پس نباید پیوند شرایط اجتماعی و اقتصادی را با قوانینی که تصویب می‌شود، فراموش کنیم. وقتی یک کودک کار سر کار می‌رود معنی اجتماعی آن این است که پدر او سرکار نمی رود و او شغل پدر را با حقوقی پایین‌تر انجام می دهد.

لطفی درباره اقدامات حقوقی درباره کار کودک گفت: قوانین مربوط به کار کودک به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول قوانینی است که مستقیما درباره خود کودکان است. دوم قوانینی است که فعالیت NGOهای مربوط به کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سوم پیوستن به پروتکل‌های بین‌المللی است که با پیوستن به آنها این پروتکل‌ها به قوانین داخلی کشورها تبدیل می‌شود ولی در ایران این اتفاق به این شکل رخ نمی‌دهد، چون ایران این پروتکل‌ها را با حق شرط کلی امضا می‌کند که بر اساس آن در هر جا و هر زمان این قوانین با شرع و قانون داخلی در تضاد باشد اجرا نمی‌شود.