Workshop1
نشست «کودک در معرض خطر» توسط انجمن یاری کودکان در معرض خطر برگزار می شود
تاریخ انتشار: 11 فوریه ماه 15 
Poster-A5

از شما دعوت می شود در نشست «کودک در معرض خطر» که توسط انجمن یاری کودکان در معرض خطر در روز پنجشنبه 30 بهمن 1393 در ظفر خ گوی آبادی، خ دلیری، کوچه کشانی پلاک 14 برگزار می شود، حضور به هم برسانید.
به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان