Workshop1
نشست «کودک در معرض خطر» توسط انجمن یاری کودکان در معرض خطر برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ماه ۹۳ 
Poster-A5

از شما دعوت می شود در نشست «کودک در معرض خطر» که توسط انجمن یاری کودکان در معرض خطر در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ در ظفر خ گوی آبادی، خ دلیری، کوچه کشانی پلاک ۱۴ برگزار می شود، حضور به هم برسانید.
به امید دنیایی پر از امنیت و صلح برای همه کودکان