Phot-1o
جمعیت دانشجوئی- مردمی امام علی (ع) سمینار اعتیاد کودکان را برگزار می کند
تاریخ انتشار: 10 فوریه ماه 15 
همانطور که می دانید،کودکان در تمام دنیا آسیب پذیر ترین شهروندان هستند. در تمامی معضلاتی که یک جامعه به آن مبتلا می شود این کودکان هستند که بیشترین بها را می پردازند. اعتیاد به تمام نسوج و زوایای جامعه ما نفوذ کرده و در این بین کودکان نیز از گزندش در امان نبوده اند. هر روز در کوچه ای از این شهر کودکی تسلیم اعتیاد می شود. و نوزادی نا خواسته همزاد اعتیاد می گردد. این شهر برای کودکان ما جای خوبی نیست. شهری که دود و سیاهی جای اکسیژن و عشق را در کوچه هایش گرفته. جمعیت دانشجوئی- مردمی امام علی (ع) در نظر دارد با برگزاری سمیناری علمی به معضل اعتیاد کودکان بپردازد. در همین راستا حضور فعالان اجتماعی حوزه کودکان، کارشناسان و صاحب نظران این عرصه و همچنین تمام کسانی که نسبت به سرنوشت آینده سازان این ملک احساس مسئولیت می کنند، می تواند بر غنای سمینار اعتیاد کودکان بیافزاید.  

سمینار اعتیاد کودکان در تاریخ  

26 بهمن ماه 93 ساعت 14 الی 18 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سالن ابن خلدون واقع در بزگراه جلال آل احمد 27 بهمن ماه ساعت 10 الی 14 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در میدان انقلاب خیابان 16 آذر برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.facebook.com/events/644001255727163/permalink/649782165149072/  
البته در سایت سمینار هم به آدرس :  
http://childaddiction.sosapoverty.org/  

برنامه سخنرانی ها و خلاصه ای از گفته های میهمانان وجود دارد.