networking-image
ارزیابی بازسازی ها در ایران: به مناسبت سالگشت زلزله بم
تاریخ انتشار: ۶ دی ماه ۹۳ 

زمانی که یک سازمان یا جامعه، دچار حادثه ای شود که به دارایی های انسانی و مالی آن صدمه فراوان وارد گردد، بطوریکه آن را از حالت عادی درآورده و به وضعیت غیرعادی و فوق العاده بکشاند، بحران(Crisis) و یا فاجعه(Disaster) رخ داده است.

سازمان ها و جوامع همواره در معرض حوادث گوناگون قرار دارند؛ ولی با برخورداری از علم مدیریت بحران و اجرای اقداماتی سنجیده، می توان یا از بروز حادثه جلو گرفت و یا دست کم، پیامد های آن را مهار کرد. حوادث بر حسب منشاٌ آن ها به سه دسته طبقه بندی می شوند: ۱- حوادث طبیعی(hazardsNatural) 2- حوادث انسان ساخت(Man made hazards) و ۳- حوادث فناورانه(Technological hazards)انواع حوادث طبیعی عبارتند از: زلزله، سیل، گردباد، خشکسالی، قحطسالی، رانش زمین، سقوط بهمن، آتش‌سوزی‌های طبیعی و ….

از انواع حوادث انسان ساخت‌ می توان به این موارد اشاره کرد: جنگ،‌ درگیری‌های قومی و فرقه‌ای، انفجارها و آتش‌سوزی‌های عمدی و  ‌خشونت‌های  شدید علیه جان و روان انسان‌ها (از قبیل شکنجه و کشتارهای جمعی).ازانواع حوادث فناورانه(Technological) نیز می توان از انواع تصادمات وسایط نقلیه (زمینی، هوایی و آبی)، آلودگی محیط زیست، انفجارهای غیرعمدی و نشت رادیو اکتیو از رآکتورهای اتمی نام برد.علم مدیریت بحران(Disaster Management یا Emergency Management)، تحقیق، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بحران در ۴ مرحله زیر است:

الف–پیش‌گیری (Prevention) و کاستن از خطرات وتلفات (Mitigation) ب–آمادگی (Preparedness) ج–مقابله (Response)د–بازسازی و بهیابی( Reconstruction/ Recovery ) بازسازی و بهیابی زمانی است که بحران بوقوع پیوسته و پیش رفته است و ما باید با تمهیدات زیادی، اجتماع بحران زده را به حالت عادی برگردانیم. کشورمان جزو ده کشور بلاخیز جهان است و بخصوص هر ۵- ۴ سال یکبار یک زلزله مهیب در آن رخ می دهد. با این وجود، چه از جانیب دولت و چه جامعه مدنی، کمترین درس آموزی ها از تجارب گذشته و استفاده های بسیار اندک از دانش مدیرت بحران می شود. در این همایش، بازسازی چهار بحران انسانی و طبیعی گذشته مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

 

 

دانلود برنامه نشست باز سازی بم
 
 

arzyabi bazsazi dar iran