networking-image
ارزیابی بازسازی ها در ایران: به مناسبت سالگشت زلزله بم
تاریخ انتشار: 27 دسامبر ماه 14 

زمانی که یک سازمان یا جامعه، دچار حادثه ای شود که به دارایی های انسانی و مالی آن صدمه فراوان وارد گردد، بطوریکه آن را از حالت عادی درآورده و به وضعیت غیرعادی و فوق العاده بکشاند، بحران(Crisis) و یا فاجعه(Disaster) رخ داده است.

سازمان ها و جوامع همواره در معرض حوادث گوناگون قرار دارند؛ ولی با برخورداری از علم مدیریت بحران و اجرای اقداماتی سنجیده، می توان یا از بروز حادثه جلو گرفت و یا دست کم، پیامد های آن را مهار کرد. حوادث بر حسب منشاٌ آن ها به سه دسته طبقه بندی می شوند: 1- حوادث طبیعی(hazardsNatural) 2- حوادث انسان ساخت(Man made hazards) و 3- حوادث فناورانه(Technological hazards)انواع حوادث طبیعی عبارتند از: زلزله، سيل، گردباد، خشكسالي، قحطسالي، رانش زمين، سقوط بهمن، آتش‌سوزي‌هاي طبيعي و ….

از انواع حوادث انسان ساخت‌ می توان به این موارد اشاره کرد: جنگ،‌ درگيري‌هاي قومي و فرقه‌اي، انفجارها و آتش‌سوزي‌های عمدی و  ‌خشونت‌هاي  شديد عليه جان و روان انسان‌ها (از قبيل شكنجه و كشتارهاي جمعي).ازانواع حوادث فناورانه(Technological) نیز می توان از انواع تصادمات وسايط نقليه (زميني، هوايي و آبي)، آلودگي محيط زيست، انفجارهاي غيرعمدي و نشت رادیو اکتیو از رآکتورهای اتمی نام برد.علم مديريت بحران(Disaster Management یا Emergency Management)، تحقیق، برنامه ریزی، سازماندهی، هدايت و كنترل بحران در 4 مرحله زیر است:

الف–پيش‌گيري (Prevention) و کاستن از خطرات وتلفات (Mitigation) ب–آمادگي (Preparedness) ج–مقابله (Response)د–بازسازي و بهیابی( Reconstruction/ Recovery ) بازسازي و بهیابی زمانی است که بحران بوقوع پیوسته و پیش رفته است و ما باید با تمهیدات زیادی، اجتماع بحران زده را به حالت عادی برگردانیم. کشورمان جزو ده کشور بلاخیز جهان است و بخصوص هر 5- 4 سال یکبار یک زلزله مهیب در آن رخ می دهد. با این وجود، چه از جانیب دولت و چه جامعه مدنی، کمترین درس آموزی ها از تجارب گذشته و استفاده های بسیار اندک از دانش مدیرت بحران می شود. در این همایش، بازسازی چهار بحران انسانی و طبیعی گذشته مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

 

 

دانلود برنامه نشست باز سازی بم
 
 

arzyabi bazsazi dar iran