3cgesg0hi02jzpytvx
بیانیه موسسات عضو شبکه یاری بمناسبت روز جهانی کودک
تاریخ انتشار: 8 اکتبر ماه 14 

لحظات سپری میگردند و رخدادهای دهشتناک، در دنیای ما رخ می نمایند. هر 5 ثانیه کودکی در اثر گرسنگی می میرد و هر 15 ثانیه طفلی در اثر عدم دسترسی به آب سالم چشم از جهان فرو می بندد.هر 2 ثانیه ، کودکی در جهان، والدین خود را از دست می دهد. بمبها و موشکها فواصل بین مرزهای بزرگسالی و کودکی را در می نوردند و بر سر کودکان آوار می شوند. کودکان در جنگها و مراودات اقتصادی، وسیله بهره کشی قرار می گیرند و برای بسیاری از کودکان در این کره خاکی دست یابی به حقوق اولیه شان، آرزویی دست نایافتنی است .

در کشور ما از هر 10 کودک یکی مورد سوء استفاده و آزار قرار می گیرد و ده ها هزار کودک در سنین کودکی و اغلب بالاجبار پدر یا مادر کودکانی نظیر خود می گردند.

ما سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه کودکان، نمی توانیم بپذیریم که تیرهای  تبعیض و نابرابری در این دنیا، تن های نحیف و بی دفاع کودکانمان را  نشانه رود و در جهانی که برای همه مردمان غذا و آب کافی هست، گرسنگی و تشنگی سهم کودکان باشد و در میان میلیاردها هزینه بشر برای تسلیحات کشتار همنوع، تحصیل بسیاری از کودکان، به دلیل فقر، نا ممکن باشد. ما نمی توانیم بپذیریم، در جهان امروز که عصر پیشرفت و نوآوری است، کودکی به علت هویت و شناسنامه گمشده اش، از حقوق خود محروم شود و در عصر ارتباطات در دهکده جهانی, طفلی در کنج رنج خویش به دور از چشم و وجدان ما  مورد ستم قرار گیرد. ما نمی توانیم بپذیریم که هنوز میلیونها کودک در جهان بر خلاف سایر همنوعانشان با پیامدهای پرخطر کار اجباری روبرو باشند.ما نمی توانیم بپذیریم که کودکانمان از حق بهداشت و درمان برخوردار نباشند، نمی توانیم بپدیریم که کودکان از حق بازی و شادی محروم باشند و خواسته هایشان شنیده نشود و در بسیاری از نقاط دنیا کودکان حتی از تنفس هوای پاک محروم باشند.

بی اعتنایی به وضعیت امروز کودکان دنیا، فردایی فاجعه بار را برای همگان رقم خواهد زد.

اما ما رویایی داریم :

رویای جهانی که در آن همه کودکان بخندند و فارغ از دغدغه نام و نان و آب، شاد باشند و بازی و کودکی کنند و استعدادهایشان را پرورش دهند. رویای جهانی بدون تبعیض برای تمام کودکان از هر رنگ و نژاد و قوم و مذهب. رویای ما این است که دیگر هیچ کودکی از آموزش و تحصیل محروم نباشد.هیچ کودکی به جای رفتن به مدرسه، به کار نپردازد و به جای اسباب بازی، سرنگ و پایپ و افیون به دست نگیرد و به جای صلح و دوستی، در مکتب خشونت به درس ننشیند.

ما برای تحقق این رویا دست در دست هم تلاش خواهیم نمود و تا تحقق آن از پای نخواهیم نشست و در این راه همیاری و مشارکت همه دوستداران کودک را پذیرا هستیم.

  اعضای عضو شبکه یاری:
۱ -انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
۲- انجمن حامیان کودکان کارو خیابان
۳- انجمن حمایت از حقوق کودکان
۴-انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)
۵- انجمن حمایت از کودکان کار
۶- انجمن دوستداران کودک پویش
۷- انجمن یاری کودکان در معرض خطر
۸- جمعیت امام علی(ع)
۹-جمعیت دفاع از کودکان کار
۱۰- کانون حمایتی کودکان کار کوشا
۱۱- گروه فرهنگی- اجتماعی کیانا
۱۲- موسسه ارتقای ایرانیان (ایلیا)
۱۳- موسسه تاک سرزمین من)توانمندي انجمن‌هاي كودكان كار و خيابان(
۱۴- موسسه توسعه فرهنگی- اجتماعی ره آورد مادرگیل
۱۵- موسسه حمایتی خانه مهر کودکان
۱۶- موسسه رویش نهال جوان
۱۷-موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان (شکوفا)
۱۸- موسسه کنشگران اجتماعی فرزانه
۱۹- موسسه مهر و ماه