3cgesg0hi02jzpytvx
نشست حمایتی برنامه های روز جهانی کودک
تاریخ انتشار: 7 اکتبر ماه 14 

در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری، بر حمایت و پشتیبانی از برنامه های سازمان های مردم نهاد(سمن ها) فعال در حوزه ی کودکان کار و خیابان در روز جهانی کودک، تأکید شد.

 برنامه های شاد و مفرح حمایتی و مشارکتی  مدیرت شهری  در روز جهانی کودک، با موضوع کودکان کار و خیابان  توسط سازمان های مردم نهاد عضو گروه تلاشگران(شبکه ی یاری کودکان کار و خیابان)، بطور هماهنگ و منسجم از ساعت 10 لغایت 13 روز 17مهر در بوستان های نیاوران،حضرت ابراهیم(ع)،پلیس،جوانمردان،لاله و تمدن برگزار می شود.

0801 (1)04