hppy_little_children_holdin_hands_in_colors
ویژه برنامه های روز جهانی کودک برگزار می شود
تاریخ انتشار: 7 اکتبر ماه 14 

با همکاری و مشارکت سازمان های مردم نهاد عضو گروه تلاشگران یاری همدل(شبکه ی یاری کودکان کار و خیابان)؛ ویژه برنامه های شاد و مفرحی  در این روز در بوستان های”نیاوران”-“حضرت ابراهیم(ع)”-“پلیس”-“جوانمردان”-” لاله” و “تمدن” برگزار می شود


به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، دکتر رضا جهانگیری فر معاون توسعه خدمات اجتماعی این سازمان با اعلام این خبر، گفت: رویکردهای ناظر بر اهداف مدیریت شهری در برنامه های روز جهانی کودک؛ تسهیلگری، و حمایت و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد(سمن ها) فعال در حوزه های کودکان کار و خیابان است.

وی انسجام بخشی، ایجاد هماهنگی های لازم در برنامه های روز جهانی کودک، حساس سازی شهروندان نسبت به پدیده ی کودکان کار و خیابان و توانمندسازی سمن های فعال در حوزه های کودکان کار و خیابان را از دیگر رویکردهای ناظر بر اهداف شهرداری در این روز برشمرد.

گفتنی است برنامه های گرامیداشت روز جهانی کودک با حمایت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، بطور هماهنگ و یکپارچه توسط 19 انجمن،جمعیت،کانون،گروه و مؤسسه ی عضوگروه تلاشگران یاری همدل(انجمن پژوهش های آموزشی پویا  انجمن حامیان کودکان کار و خیابان- انجمن حمایت از حقوق کودکان- انجمن حمایت از کودکان کار- انجمن دوستداران کودک پویش- انجمن یاری کودکان در معرض خطر- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان- کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا- گروه فرهنگی،اجتماعی کیانا- مؤسسه ی ارتقاءکیفیت زندگی ایرانیان(ایلیا)- مؤسسه ی تاک سرزمین من- مؤسسه ی توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه- مؤسسه ی توسعه ی فرهنگی،اجتماعی رهاورد مادرگیل- مؤسسه ی حمایتی خانه ی مهر کودکان- مؤسسه ی حمایت از کودکان و زنان پناهنده(حامی)- مؤسسه ی رویش نهال جوان- مؤسسه ی شکوفا- جمعیت دانشجویی امام علی(ع) و مؤسسه ی مهرآفرین پناه عصر از ساعت 10تا13روز17مهر(روز جهانی کودک) در بوستان های”نیاوران”-“حضرت ابراهیم(ع)”-“پلیس”-“جوانمردان”-” لاله” و “تمدن” برگزار خواهد شد.