160543
برگزاری دومین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان در لرستان
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 14 
بیمه کودکان در معرض آسیب توسط سازمان بیمه سلامت استان لرستان، اختصاص یک بیمارستان برای مداوای کودکان در معرض آسیب، انجام تحقیقات منطقه‌ای در خصوص کودکان کار و خیابان و ارائه گزارش آموزش و پرورش استان از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل از جمله مصوبات این جلسه بود.
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون گفت: پیگیری مسائل کودکان در راس اولویت‌های وزارت تعاون و در زمره دغدغه‌های شخصی آقای ربیعی است. به گزارش ایلنا؛ روزبه کردونی در دومین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان که در استان لرستان برگزار شد، گفت:  فعال شدن جلسات استانی شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان با همکاری ادارت کل امور اجتماعی استانداری‌ها و ذیل برنامه‌های کارگروه‌های اجتماعی یکی از اقداماتی است که باعث خواهد شد، مسائل مرتبط با هر استان در سطح منطقه بررسی و راهکار‌های منطقه‌ای برای آنها ارائه شود. کردونی با تاکید براینکه وزیر تعاون در برنامه ارائه شده خود به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد ضمن بیان چالش‌های پیش روی نظام رفاهی کشور دو اقدام و برنامه مهم خود برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و افزایش نقش نهادهای مدنی عنوان کرده است، بیان کرد: تشکیل شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از ۸ سال تعطیلی همراه با فعال کردن جلسات استانی و راه اندازی اتاق فکر کار و خیابان با شرکت نهادهای مدنی دو اقدام مهمی بوده است که در راستای برنامه‌های وزیر تعاون در این مدت اجرا شده است. مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون در ادامه گفت: باید دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی عضو شورای ساماندهی وظایف خود را طبق آیین نامه مصوب دولت انجام دهند و گزارش عملکرد خود را این شورا ارائه کنند. در ابتدای این جلسه قربانی مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اینکه باید با تفاهم بین دستگاه‌ها، برنامه‌ها را پیش برد از عدم حضور برخی دستگاه‌ها در جلسه انتقاد کرد و اظهار داشت: حوزه اجتماعی استانداری لرستان با جدیت اجرای مصوبه شورای ساماندهی کودکان خیابانی را پیگیری خواهد کرد. بنابراین گزارش؛‌ دکتر نصر مدیر کل دفتر امور آسیب دیدیگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه کودکان کار و خیابان ارائه داد. بیمه کودکان در معرض آسیب توسط سازمان بیمه سلامت استان لرستان، اختصاص یک بیمارستان برای مداوای کودکان در معرض آسیب، انجام تحقیقات منطقه‌ای در خصوص کودکان کار و خیابان و ارائه گزارش آموزش و پرورش استان از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل از جمله مصوبات این جلسه بود. گفتنی است؛ اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز تشکیل شد.