Workshop1
نشست سازمانهای غیر دولتی و آموزش و پرورش منطقه 12
تاریخ انتشار: 23 جولای ماه 14 

جلسه با سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد.آقای حیدری ریئس اموزش و پرورش منطقه 12 بیاناتی در مورد پیمان نامه و اهمیت اجرای مفاد پیمان نامه داشتند و سپس دکتر حمیدی از اداره کل آموزش و پرورش صحبتهایی در مورد چگونگی همکاری سازمانهای غیر دولتی و اینکه چه کمکهایی می توانند داشته باشند اظهارداشتند.در ادامه جلسه به هر سازمان غیر دولتی 5 دقیقه وقت برای معرفی و اعلام دغدغه های انجمن مربوطه اختصاص یافت.

همه گروههای فعال در منطقه 12 حضور داشتند.علاوه بر این گروهها مرکز پژوهشی کودکان دنیا،تاریخ ادبیات(طرح با من بخوان و فارسی آموز) انجمن پژوهشی پویا و معاونین آموزشی منطقه15، 12،16،20 و 21 نیز حضور داشتند.

پاره ای از مشکلات به شرح ذیل است: از جمله ترک تحصیل اخراج از مدارس نداشتن فضای آموزشی کمبود امکانات مالی گرفتن هزینه جهت کتاب درسی مشکلات تحصیل کودکان پناهنده

 در خواست برخی از سازمان های غیر دولتی ثبت نام کلیه کودکان مهاجر و برداشتن بار آموزش سواد آموزی و کار اجرایی از دوش سازمانهای غیر دولتی بود.از جمله موارد مطرح شده آموزش حقوق کودک در مدارس و برداشتن فضای ترس و ارعاب در مدارس نیز بود. پیشنهاد تشکیل کار گروههای همکاری در گروههای کوچکتر از طرف انجمن حمایت از حقوق کوکان داده شد.

از سرکار خانم پژوهش ( انجمن حمایت از حقوق کوکان) برای ارسال این گزارش سپاس گذاریم.