165544
نهمین نشست سازمان های غیردولتی ایران در اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ماه ۹۳ 
brusur1

این نشست به همت موسسه  تواتمند سازی فریخته و شورای برگزاری سازمان های غیر دولتی ایران  در۱۱-۱۳ شهریور امسال (۹۳)برگزار خواهد شد.

از محور های اصلی این سمینار

تاثیر گذاری سازمان های غیر دولتی

در فرآیند توسعه پایدار ، تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام

 شناسایی و معرفی تجارب موفق و برنامه های موثر سازمان های غیر دولتی در سطح ملی و محلی

مهلت ثبت نام ۲۵/۰۵/۹۳   محل برگذاری مجتمع توریستس کوثر

اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

دانلود فرم  و پوستر سمینار

۹th NGOs seminar