arm - Copy
فراخوان گروه تلاشگران (شبکه یاری کودکان کار و خیابان )
تاریخ انتشار: 5 جولای ماه 14 

برای تمامی دوستداران کودک

همه می دانیم که کودکی دوران کار کودکان نیست بلکه سالهای توجه به رشد و تعامل همه جانبه آنان است تا براساس آن، از زندگی شایسته ای در آینده برخوردار شوند. بنابراین، منع کارکودکان هدف نهایی و استراتژیک سازمانهای حمایتی کودکان کار و فعالان حوزه حقوق کودک است. اما به دلیل ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی موجود، در بیشتر کشورها، از جمله در کشور ما، تحقق این هدف، در کوتاه مدت، امکان پذیر نیست. از این رو، به منظور بهبود وضیعت زندگی کودکان کار و با توجه به ضرورت پاسخگویی فوری به نیازهای آنان، اهداف دیگری در نظر گرفته می شود که مهمترین آنها کاهش کار کودکان و منع کارهای پرمخاطره برای آنان است . با کاهش کار کودکان برخی از نیازهای اساسی آنان از جمله آموزش، پرداختن به اوقات فراغت و سلامت جسمی ـ روانی آنها تا حدی برآورده می شود.

منع کارهای دشوار و پرمخاطره برای کودکان با توجه به پیامدهای آسیب زای این فعالیت ها، توسط سازمان بین المللی کار، در مقاوله نامه 128 مطرح شده است و بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته اند و با پذیرش آن منع کارهای دشوار برای کودکان ضرورت می یابد. تغییر کار کودکان، راه کاری برای رهایی آنان از بند کارهای سخت و زیان آور است. بررسی وضیعت کودکان کار در کشورما نشان می دهد که بسیاری از آنان با ساعات طولانی کار و انجام کارهای دشوار روبه رو هستند. از این رو، کاهش و تغییر کار آنان  یک ضرورت اجتماعی است.

روشن است که برای حل این معضل، مانند سایر مسائل زندگی، راه حل های متعددی وجود دارد. به همین علت، در این فراخوان، از سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط با کودکان کار و خیابان، صاحب نظران، فعالان حوزه کار کودکان، انجمن های علمی و مراکز دانشگاهی و همه دوستداران کودکان دعوت می کنیم نظرات، تجربیات، راه کارها و رهنمود های خود را در این زمینه از طرق مختلف مانند تارنمای گروه تلاشگران (شبکه یاری) و یا در سایر رسانه ها، به هر شکل که مایل هستند، ارائه دهند تا با جمع بندی آنها به راه حل های علمی و قابل اجرا در کشور خود دست یابیم. اگر امکانات و توانایی منع کار کودکان را که حق مسلم آنان است، نداریم، با تغییر و کاهش کار کودکان به کاهش رنج های آنان و ایجاد زندگی بهتر برای آنها، یاری رسانیم.

این کار، با همکاری و مشارکت ارزشمند دوستداران کودکان کار و خیابان امکان پذیر است.

سایت :www.koodakekar.ir

ایمیل: Admin@koodakekar.ir

ایمیل:info@koodakekar.ir

هیات مدیره گروه تلاشگران

(شبکه یاری کودکان کار و خیابان)