تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷ 
در این شماره می خوانیم گره ناگشوده کودکان کار زباله گردی حق کودکان نیست
 
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ماه ۹۶ 
مهرماه از دیرباز ماه مهربانی و دانش بوده است. دو ویژگی مهم که اگر باهم آمیخته نشود شوق یادگیری و زندگی را که ب هصورت طبیعی و ذاتی در کودکان وجود دارد، از بین می برد. اما متأسفانه، در نظام آموزش وپرورش ما این گونه نیست و هدف اصلی «درس خواندن » با رو شهای حافظه مدار و رقابت برانگیز است.
 
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ماه ۹۵ 
خبرنامه شماره 27
 
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ماه ۹۵ 
در این خبرنامه می خوانیم: تقویم مناسبت های جهانی در سه ماهه فصل بهار پیام سال ۱۳۹۵ شبکه یاری کودکان کار نوروز بمانید گزارشی کوتاه از مشارکتی بزرگ بیانیه شبکه یاری در مورد مرگ ستایش پدرم، ممنونم کودکان زباله گرد و نقض صریح قوانین داخلی و بین المللی آموزش کودکان به کجا ره می سپارد […]
 
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ماه ۹۵ 
در این نشریه می خوانید: سال 94، سال حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل سالی که بر کودکان گذشت؛ آنچه انجام شد، آنچه انجام نشد ....
 
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ماه ۹۴ 
4 ، سال حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل، 2. فراز و فرود حق آموزش كودكان بازمانده از تحصيل، 3. تقويم مناسبت هاي جهاني در سه ماهه فصل پاييز
 
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ماه ۹۴ 
خبرنامه شماره 23
 
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ماه ۹۴ 
خبرنامه شماره 22
 
تاریخ انتشار: ۲ تیر ماه ۹۴ 
در این شماره می خوانید: سالی که بر کودکان کار گذشت 5 گزارش روز جهانی کودک 7 بیانیه سازمانهای غیر دولتی گروه تلاشگران (شبکه یاری کودکان کار) 11 ضرورت مشارکت اجتماعی درحل مشکلات کودکان 12 باغ مهربانی ها 15
 
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ماه ۹۳ 
جلوه های بهار مقاله : خشونت نسبت به کودکان دربیرون از خانواده مقاله :روز جهانی مبارزه علیه کار کودک گزارش: برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با کار کودک گزارش : برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با کار کودک (کانون کوشا)
 
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ماه ۹۳ 
خبرنامه شماره 19 (نیمه دوم سال 92)
 
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۳ 
خبرنامه شماره 7 نیمه دوم سال 1386
 
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۳ 
خبرنامه شماره 9 نیمه دوم سال 1387
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره 18 نیمه نخست سال 92
 
تاریخ انتشار: ۲ آبان ماه ۹۲ 
خبرنامه شماره 17 نیمه دوم سال 1391
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره ١٦/نیمه اول سال ١٣٩١
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره ١٥ نیمه دوم سال ١٣٩٠
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره ١٤ / نیمه اول سال ١٣٩٠
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره 13 نیمه دوم سال ۱۳۸۹
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره 12 نیمه اول سال ۱۳۸۹
 
تاریخ انتشار: ۱ آبان ماه ۹۲ 
خبرنامه شماره 11 نیمه دوم سال ۱۳۸۸
 
تاریخ انتشار:
خبرنامه شماره ١٠ / نیمه اول سال ١٣٨٨ / بهار و تابستان