تاریخ انتشار: 31 می ماه 20 
سپیده‌دم بود تنها خروسی دید دختر عاشق روستا را در کنج کاهدانی چگونه سر بریدند!   این بود که او به لانه‌اش برگشت سکوت کرد و پیمان بست که دیگر سپیده‌دمان نخواند…
 
تاریخ انتشار: 3 آوریل ماه 20 
🔴شعری برای کودکان رنج‌دیده، کودکان کار و خیابان  با صدای شاعر بابک رحمانی دشتکی
 
تاریخ انتشار: 13 آگوست ماه 17 
زندگی را از من نگیرید ای شمایان که بر مسند قضاوت نشسته اید و عدالت را در چارچوب نظم و قانون به اسارت کشیده اید من سرشار از شوروشوقم رویاهای شیرینی در سر دارم و امید های شادی بخشی، در دل و نگاهی به آینده روشن زندگی ام را از من نگیرید اگر در لحظه های نفس گیر
 
تاریخ انتشار: 1 نوامبر ماه 13 
ﺑﺎز ﻣﺜﻞ همیشه ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮر ﻩﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
 
تاریخ انتشار: 29 اکتبر ماه 13 
صلح، در انديشه ماست اگر خرد ورز باشيم