موسسه توسعه فرهنگی اجتماعی ره آورد مادر گیل
انجمن حمایت از کودکان امید ایرانیان
اقدام پژوهان جامعه بهتر
مؤسسه حمایتی خانه کودک و خانواده
بنیاد نوای مهر تاک
انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمود آباد (شکوفان)
مؤسسه خیریه مهرانه قلب سفید تهران
موسسه یاریگران کودکان کار پویا
موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی اصفهان
موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر
موسسه کنشگران توسعه پارس
موسسه توانمند سازی آوای ماندگار دروازه غار
موسسه توسعه و توان افزایی کنشگران اجتماعی فرزانه (زاهدان)
نوید زندگی کوشا
کانون توسعه فرهنگی کودکان
خانه کودک مهرنگ مهرگان (مرودشت)
جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی
انجمن یاری کودکان کار
سمن حاميان حق کودکی بامداد
انجمن پرنده درخت کوچک
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
انجمن یاری کودکان در معرض خطر
بنیاد همدلان كودك و نوجوان
موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان ( ایلیا )
موسسه مهر و ماه
انجمن حمایت از کودکان کار
موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر (شکوفا)
جمعیت امام علی (ع)
انجمن دوستداران کودک پویش
انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)
موسسه تاک سرزمین من
موسسه رویش نهال جوان
گروه فرهنگی اجتماعی کيانا
موسسه حمایتی خانه مهر کودکان
انجمن حمايت از حقوق كودكان
موسسه خیریه خادمین کتیج
 
  • به آینده

    امید

  • کودکان کار

    نجات

  • به کودکان در معرض آسیب

    یاری

   

به ما بپیوندید

هدف ما

فعالیت های صورت گرفته

برای حمایت از کودکان در معرض آسیب بویژه کودکان کار، شبکه یاری را که متشکل ازسازمان ها ی حمایتی در حوزه کودکان کار است را یاری نمایید و به خانواده بزرگ حامیان کودکان کار به پیوندید. حذف کار کودکان در بلند مدت هدف اصلی سازمان های عضو شبکه یاری است و از اهداف کوتاه مدت شبکه می توان به کاهش کار کودکان و تلاش برای حذف بدترین اشکال کار کودکان از طریق نظارت دقیق بر اجرای مقاوله ها و قوانین داخلی و بین المللی است. شبکه در بیش از یک دهه فعالیت توانست با ایجاد و برقراری تامل میان موسسات فعال در حوزه کودکان کار قدم های مثبتی را در این حوزه بردارد، اهم این فعالیت ها: کمک به تقویت همکاری ها میان موسسات عضو ، بیمه کودکان کار، جمع آوری بانک اطلاعات کودکان کار، کار آفرینی و تقویت خانواده کودکان کار برای کاهش ساعات کار کودکان و همکاری با نهاد های دولتی و بین المللی.