تاریخ انتشار: ۸ مرداد ماه ۹۵ 
شرق: اولین نشریه نوجوانان دوستدار محیط‌زیست با عنوان «داروگ» در قالب ماهنامه منتشر شد. در شماره مرداد داروگ، علاوه بر اخبار فعالیت‌ها و جشنواره‌های محیط‌زیستی مرتبط با کودکان، هفت کمپین‌ بین‌المللی مؤثر در حوزه محیط‌زیستی برای نوجوانان معرفی شده است.
 
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۵ 
خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین و موثرترین نهاد اجتماعی از دیرباز تاکنون، در همه جوامع، با تفاوت‌هایی وجود داشته و با توجه به نقش و وظایف خود، در هر زمان تاثیرات عمیقی بر فرد و جامعه برجای گذاشته است.
 
تاریخ انتشار: ۴ آذر ماه ۹۴ 
پیرو درج مطالبی از قول آقای هوشنگ مرادی کرمانی تحت عنوان " این کودکان معجزه می سازند " در صفحه 16 شماره 3360 مورخ 14/7/94 آن روزنامه، خواهشمند است نکات ذکر شده ی ذیل را به منظور تنویر افکارعمومی در همان صفحه منتشر فرمائید.