تاریخ انتشار: ۴ اسفند ماه ۹۶ 
دغدغه اي كه امروز فعالان مدنی را بر آن داشته تا دست بر قلم برده و صدای اعتراض خود را بدین شکل آشکار نمایند نگرانی جدی درباره صدور و اجرای احکام سالب حیات نسبت به نوجوانانی است که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
 
تاریخ انتشار: ۸ آذر ماه ۹۵ 
با سپاس از زحمات تدوین‌کنندگان سند ملی برای انجام کاری بس دشوار، به‌عنوان فردی که سال‌های بسیاری در زمینة آموزش و پژوهش در حوزة حقوق کودکان با همکاری دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی ، غیردولتی و بین‌المللی (یونیسف) فعالیت داشته‌ام، پیشنهادات خود را در دو بخش ارائه می‌دهم.
 
تاریخ انتشار: ۱ مهر ماه ۹۵ 
با حضور نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک٬نهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده٬ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان٬ سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق کودک٬ نمایندگان خبرگزاری ها و رسانه ها برگزار می شود.