تاریخ انتشار: ۵ اسفند ماه ۹۶ 
این برنامه مبتنی بر رشد همه‌جانبه و یکپارچه کودکان و بر اساس برنامة مراقبت از رشد و سلامت جسمی و روانی آنان در موقعیت‌های بحرانی است. پیش از ارائه برنامه تعاریف مرتبط با آن ارائه می‌شود:
 
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ماه ۹۵ 
گزارش فعالیت های سه ساله گروه تلاشگران یاری همدل (شبکه یاری کودکان کار) از سال 1392 تا سال 1394