تاریخ انتشار: ۶ خرداد ماه ۹۷ 
فقر شدید اقتصادی و فرهنگی از دلایل مهم کار کودکان است که منجر به حضور آنان در خیابان ها و چهارراه ها، کارگاه های تنگ و تاریک، کوره پزخانه هاو...می شود. عدم توانایی سرپرست خانواده در تأمین نیاز های اولیه فرزندان مثل غذا، پوشاک، سرپناه و هزینه تحصیل
 
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ماه ۹۶ 
این برنامه مبتنی بر رشد همه‌جانبه و یکپارچه کودکان و بر اساس برنامة مراقبت از رشد و سلامت جسمی و روانی آنان در موقعیت‌های بحرانی است. پیش از ارائه برنامه تعاریف مرتبط با آن ارائه می‌شود:
 
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ماه ۹۵ 
گزارش فعالیت های سه ساله گروه تلاشگران یاری همدل (شبکه یاری کودکان کار) از سال 1392 تا سال 1394