تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ماه ۹۵ 
از اینکه به درخواست ما پاسخ داده ای و کتابهای خود را به دانش آموزان نیازمند هدیه کرده ای، صمیمانه سپاس گذاریم. این کار شایسته شما نشان دهند مسئولیت اجتماعی است.
 
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ماه ۹۵ 
در پایان سال تحصیلی با آروزی موفقیت برای شما، به عنوان نشانه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی، کتاب های درسی خود را به کودکان محروم و نیازمند کشورمان، اهدا کنید.
 
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ماه ۹۴ 
حتما شما هم کتاب هایی دارید که دیگر به کار شما نمی آید. اگر نمی خواهید آنها را بفروشید و به پول آنها احتیاج ندارید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید، این است که آنها را به انجمن ها و افرادی که به آن احتیاج دارند اهدا کنید.
 
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ماه ۹۴ 
چهارمین دوره نذر و اهدای کتاب روزهای ۱۲و ۱۳اسفند در باشگاه دانشجویان تهران برگزار می‏‌شود.
 
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ماه ۹۴ 
یک نویسنده و منتقد ادبی با اشاره به اهداف و کارکردهای چندگانه هدیه دادن کتاب به عنوان عیدی، از بین بردن تابوی هدیه دادن کتاب به جای پول در ایام نوروز را از آن جمله برشمرد.