تاریخ انتشار: 28 مارس ماه 20 
شاداب شایگان، هنرمند ایرانی ساکن اتریش از بچه‌های ایرانی که در قرنطینه هستند خواسته نقاشی‌هایشان را برای او بفرستند. او با این کارها انیمیشن می‌سازد و در اینستاگرام منتشر می‌کند. انیمیشن سفره‌های هفت سین نقاشی بچه‌ها را ببینید
 
تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 14 
نقاشی های بچه های موسسه رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: 14 اکتبر ماه 14 
نقاشی های کودکان تحت پوشش رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: 13 می ماه 14 
نقاشی از کودکان موسسه حمایتی کودکان کار کوشا